Maltańskie Centrum Pomocy

Naszym głównym celem jest wszechstronna pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego

Pomagamy dzieciom, których rozwój jest opóźniony, przebiega nieharmonijnie lub nieprawidłowo
Zajmujemy się między innymi dziećmi z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, wadami genetycznymi, autyzmem
Pomagamy rodzinom, którym potrzebne jest psychologiczne wsparcie oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka

Optymalny poziom rozwoju dziecka, jak też droga, która do niego prowadzi jest indywidualna dla każdego dziecka i jego rodziny. System rodzinny jest integralną całością, jest też jedynym środowiskiem, które może zapewnić małemu dziecku najlepsze warunki rozwoju. Na tych założeniach opiera się model pomocy Centrum. Stąd też w metodach terapeutycznych przeważają te podejścia, które kładą nacisk na niepowtarzalność i specyfikę dziecka i całej jego rodziny. Zarówno dokonując diagnozy, jak też prowadząc terapię dzieci i rodzin staramy się wydobywać mocne strony i bazować na zasobach.

Zespołowy model pracy Centrum polega na:

przeprowadzaniu konsultacji przez zespół specjalistów podczas wspólnego spotkania z dzieckiem i rodzicami
współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii
wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii

Ten sposób pracy zapewnia dziecku i jego rodzinie systematyczną i zintegrowaną pomoc.

Nasi terapeuci:

lekarz rehabilitacji medycznej,
neurolog i psychiatra dziecięcy,
psycholodzy kliniczni,
oligofrenopedagodzy,
neurologopedzi, logopedzi
fizjoterapeuci

posiadają certyfikaty i uprawnienia do pracy metodami:

wideotreningu komunikacji,
NDT-Bobath,
integracji sensorycznej,
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
kinezjologii edukacyjnej,
pedagogiki M.Montessori,
komunikacji wspomagającej i alternatywnej,
terapii karmienia,
muzykoterapii,
nauki pływania metodą Halliwicka.

Oferujemy pomoc w formie zajęć indywidualnych i grupowych przeznaczonych dla dzieci w wieku 0-7 lat oraz zajęć edukacyjnych, warsztatów i psychoterapii dla rodziców. Zapraszamy na konsultacje specjalistów innych placówek, którzy również pracują z naszymi podopiecznymi.
W przedszkolu specjalnym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku 3-7 lat objęte są kompleksową terapią i opieką.
Wszystkie usługi Maltańskie Centrum Pomocy świadczy nieodpłatnie!

Related Works

Contact

Polish Knights of Malta, Inc

110 Chestnut Ridge Road 177
Montvale, NJ 07645

 

info@pkom.org

Contact Us